Blecher till de kyrkliga organisationerna: ”Dölj inte för era givare att ni med skattemedel direkt stödjer och uppviglar antisemitism”

Martin Blecher, författare till nyutgivna boken Vem säger vad? Röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina, svarar på en artikel från de kyrkliga organisationerna Kvinna till Kvinna, Diakonia och Svenska kyrkan.

– För det första har varken Kvinna till Kvinna, Diakonia eller Svenska kyrkan något tolkningsföreträde på historien men det minsta man kan förvänta sig är en redogörelse för den historiska, religiösa och politiska betydelsen staten Israel har för det judiska folket. Det är den minsta anständighet man ska kräva. Diakonia, Kvinna till Kvinna och Svenska kyrkan i sann ersättningsteologisk anda, förtränger de tusenåriga band det judiska folket har till staten Israel. Något som i och för sig är enhetlig tråd i den kristna historien mot det judiska folket.

– Låt oss vara öppna och ärliga och kalla en spade för en spade. Dölj inte för era givare att ni med skattemedel direkt stödjer och uppviglar antisemitism. Låt oss gärna samtala om Israels fel och brister och hur vi konstruktivt kan arbeta framåt, men se till att sluta med att stödja antisemitism i era egna led först.

Läs hela artikel här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*