”Bojkott av Israel är den nya antisemitismen”

I går talade Kanadas premiärminister Stephen Harper i Knesset. Det var ett varmt och ärligt framträdande från Knessets talarstol.

Harper sa att det är rätt att stödja Israel därför att efter generationer av förföljelser förtjänar det judiska folket sitt eget hemland och de förtjänar att bo där tryggt och fredligt. Kanada stödjer Israel därför att det är rätt att göra det.

Harper talade även om en ny form av antisemitism och menade att ”på samma sätt som judiska affärer en gång bojkottades, påkallar samhällsledare i dag en bojkott av Israel. Vissa kallar till och med Israel för en apartheidstat. Tänk efter en stund och fundera över den konstiga logiken och illviljan i dessa uttalanden: en stat, grundad på frihet, demokrati och rättsstatsprincipen, som grundades så att judar kunde leva och blomstra som judar, och söka skydd från skuggorna av det värsta rasistiska experimentet i historien, och som fördöms, ett fördömande som maskeras genom åberopande av antirasism. Det är den nya antisemitismen.”

”Jag anser att historien om Israel är ett lysande exempel för världen. Det är en historia om ett folk som svarat på lidande genom att bygga ett samhälle, en levande demokrati och ett frihetsälskande land.

Ni har tagit det kollektiva minnet av död och förföljelse för att bygga ett optimistiskt och framåtsträvande land som värderar liv så högt att ni ibland frisläpper tusen brottslingar och terrorister för att rädda en av era egna.

I den demokratiska familjen av länder representerar Israel ideal som vår regering värdesätter. Och därför kommer Kanada att stå med er genom eld och vatten.”

Vill du läsa mer?

Klicka på länken för att se premiärminister Harpers tal i Knesset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*