Bonniers Konsthall visar Kroppsspråk/Body Talk: Sharon Lockhart, Four Exercises in Eshkol-Wachman Movement Notation, 2011, Still from film

Body Talk - Noa Eshkol Chamber Dance Group

Body Talk – Noa Eshkol Chamber Dance Group

Utställning med amerikanska film- och fotokonstnären Sharon Lockhart.
Föreställningar med israeliska danskompaniet Noa Eshkol Chamber Dance Group och den österrikiska koreografen An Kaler.

Text och bild från Bonniers Konsthall.

Bild: Sharon Lockhart, Four Exercises in Eshkol-Wachman Movement Notation, 2011. Still from film.

Sharon Lockhart, Noa Eshkol och An Kaler delar ett intresse för den mänskliga kroppens egenart. En gemensam nämnare är deras förmåga att med stor finkänslighet skildra kroppens relation till specifika rum och situationer. Kroppen skildras aldrig som en idealiserad essens, utan snarare som något situerat och specifikt. Med den utgångspunkten har de tre konstnärerna utvecklat sina egna olikartade konstnärskap i gränsland som de upprättat själva mellan bildkonst, dans och koreografi. Under Dans <3 Stockholm visas deras verk på Bonniers Konsthall under titeln Kroppsspråk.

Sharon Lockhart Four Exercises in Eshkol-Wachman Movement Notation

I Four Exercises in Eshkol-Wachman Movement Notation möter vi en äldre dansare som rör sig till det enkla och taktfasta ljudet av en metronom. Dansaren rör sig kontrollerat och fokuserat mot en fond av grå kuber. På samma slags kuber i utställningsrummet ligger färgstarka och expressiva mattor.

För ett par år sedan var Sharon Lockhart (f.1964) i Israel och kom i kontakt med koreografen och textilkonstnären Noa Eshkols (1924 – 2007) konstnärliga arbete som fallit i glömska sedan hennes död. Kvar fanns några dansare i Noa Eshkols kompani, som hade fortsatt sin danspraktik i hennes hus i Holon utanför Tel-Aviv, samt ett stort antal textila verk, som mer eller mindre låg och samlade damm. Historien om Noa Eshkol och hennes medarbetare är lång och detaljrik, men kärnan i det Sharon Lockhart fastnade för var sättet de valt att verka och leva, som individer och som kollektiv. Noa Eshkol kunde ha valt ett liv i New York där konsten och dansen blomstrade i ett experimentellt och dynamiskt 1960- och 70-tal. Istället samlade hon en liten grupp människor omkring sig och levde ett undandraget liv som kretsade kring att skapa ett notationssystem för dans och att arbeta med textilkonst. Den lilla gruppens arbete kombinerades med spjutspetsforskning inom bland annat biologi, ergonomi och systemteori. Det var just den föreningen mellan dans, konst och vetenskap som Sharon Lockhart såg och ville gestalta i sin egen konst. Ur berättelsen om Noa Eshkol har hon skapat två filmverk, en serie fotografier och utställningar i Tel Aviv, Wien och New York.

Noa Eshkol Chamber Dance Group

Under Kroppsspråk ger Bonniers Konsthall besökarna den unika möjligheten att se två föreställningar med dansare från Noa Eshkols kompani som hon levde och arbetade tillsammans med. Fyra dansare, mellan 30 och 70 år kommer till Stockholm från Israel för att uppträda med koreografier skapade av Noa Eshkol.

An Kaler On Orientations l Untimely Encounters

On Orientations l Untimely Encounters är en fortsättning på en serie föreställningar där den österrikiska An Kaler i samarbete med olika konstnärer utforskar olika aspekter av orientering (i betydelsen att hitta sin väg i obekant mark). Efter den första upplagan i serien On Orientations l one place after, som fokuserade på den horisontella, eller liggande kroppen, är strålkastaren nu riktat mot den vertikala, upprätta kroppen.

An Kaler arbetar utifrån tanken om koreografi som en ständigt pågående och skiftande process, där varje framträdande tar sig olika former och utryck beroende på vem hon samarbetar med och rummet det sker i. On Orientations fungerar som en plattform för undersökningar av koreografins process och grundar sig An Kahlers stora intresse för rummets betydelse för rörelserna och av att arbeta platsspecifikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*