Botemedel mot cancer kan snart vara verklighet

Ett litet team av israeliska forskare tror att de kanske har hittat det första fullständiga botemedlet för cancer.

”Vi tror att vi kommer att erbjuda ett komplett botemedel mot cancer om ett år,” säger Dan Aridor om den nya behandling som utvecklas av hans företag, Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi).

Företaget grundades 2000 i ITEK-inkubatorn i Weizmann Science Park.

Detta låter naturligtvis fantastiskt, särskilt med tanke på att uppskattat 18,1 miljoner nya cancerfall diagnostiseras över hela världen varje år, enligt rapporter från Internationella byrån för cancerforskning. Var sjätte död i världen beror på cancer, vilket gör cancer till den andra ledande orsaken till dödsfall (på första plats kommer hjärt-kärlsjukdomar).

Läs mer om deras forskning på Jerusalem Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*