Ambassadören

Ambassadörens inlägg

Ambassadör Bachman: Palestinagrupperna skall inte finansieras av svenska regeringen

Ambassadör Bachman: Palestinagrupperna skall inte finansieras av svenska regeringen

Den 17 februari 2017 skrev Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman en debattartikel i Sydsvenskan, “Sveriges påstående om Palestina är mycket problematiskt.” Rolf Björnson från Palestinagrupperna skrev en replik den 25 februari 2017, “Israels ambassadör förtiger al-Nakba, den stora katastrofen.” Ambassadör Bachman har skrivit en slutreplik som Sydsvenskan inte ville publicera. Då publicerar vi den […]

Följ ambassadör Isaac Bachman på sociala medier

Följ ambassadör Isaac Bachman på sociala medier

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman är mycket aktiv på Facebook och Twitter i sina försök göra Israels röst hörd i Sverige. Tack vare sociala medier finns det nu många sätt för individen att nå ut med information och vi uppmanar er att vara en del av den här förändringen. Följ ambassadör Bachman på Twitter […]

”Sveriges påstående om Palestina är mycket problematiskt.”

”Sveriges påstående om Palestina är mycket problematiskt.”

Ambassadör Bachman skriver i Sydsvenskan: Israel har framfört eller accepterat sex fredsförslag med palestinierna: 1937, 1947, 1967, 2000, 2008 och 2014. Det palestinska ledarskapet har förkastat dem alla. Medan Israel sedan sitt grundande förmedlat demokratiska värden och en önskan om fred för kommande generationer har man på den palestinska sidan indoktrinerat barn och ungdomar med […]

Ambassadör Bachman: Den svenska medkänslan brister

Ambassadör Bachman: Den svenska medkänslan brister

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Borås Tidning idag: För varje nytt palestinskt terrordåd mot israeler uteblir som regel svenska solidaritetsyttringar. Inga byggnader lyses upp med projektioner av Israels flagga såsom nyligen varit fallet i centrala Berlin, Paris och Rotterdam. Nästan inga fördömanden hörs heller från svenska regerings- eller partiföreträdare. Istället för att […]

“Israels ambassadör: Varför vägrar du träffa mig, Philip Botström?”

“Israels ambassadör: Varför vägrar du träffa mig, Philip Botström?”

Ambassadör Bachman skriver på Nyheter24 om att SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) vägrar träffa honom för samtal. – Med tanke på att just SSU tillhör de organisationer i Sverige som har allra starkast åsikter om Mellanösternkonflikten och samtidigt ständigt uppmanar parterna till dialog och samtal i fredens intresse, är det högst anmärkningsvärt att samma organisation alls inte […]

Ambassadör Bachman: Palestinagruppernas livsluft är att demonisera världens enda judiska stat

Ambassadör Bachman: Palestinagruppernas livsluft är att demonisera världens enda judiska stat

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver en replik till en företrädare för Palestinagrupperna i Hallandsposten idag: Den 29 november skrev Per Johansson från Palestinagruppen i Halmstad en debattartikel i Hallandsposten riktad mot Israel – en artikel fylld av felaktigheter och missvisande påståenden, med det uppenbara syftet att försöka svartmåla världens enda judiska stat, demokratin […]

Ambassadör Bachman: Israel visar vägen i språkutbildning

Ambassadör Bachman: Israel visar vägen i språkutbildning

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver idag i Nerikes Allehanda: Israel är en liberal demokrati som ligger i en region dominerad av totalitära regimer och extremism. Ända sedan grundandet av staten har Israel varit tvunget att konstant försvara sig mot både externa och internat hot. Ett resultat av detta är att världen tyvärr oftast […]

Ambassadör Bachman replikerar i Bohusläningen: “Vägspärrarna behövs för skyddet av Israel”

Ambassadör Bachman replikerar i Bohusläningen: “Vägspärrarna behövs för skyddet av Israel”

Ambassadör Bachman replikerar riksdagsledamot Jan-Olof Larssons (S) påståenden i Bohusläningen. Alldeles för många inom den svenska vänstern lever helt i sina egna världar och är fullkomligt främmande för sanningar som inte är deras egna. Detta exemplifieras inte minst av Jan-Olof Larsson (S) och hans oförmåga att förstå hur vägspärrar hindrar terror. Vid dessa vägspärrar upptäcker […]