Humanitärt

Under raketbeskjutningen från Gaza fortsätter humanitärt bistånd

Trots den ständiga raketbeskjutningen in till Israel under Operation Protective Edge, förblev Kerem Shalom korsningen öppen som tillhandhåller mat och förnödenheter till invånarna i Gazaremsan. Sedan början av Operation Protective Edge (8 juli) har 2 147 lastbilar nått Gazaremsan via Kerem Shalom korsningen som har transporterat mat, mediciner och medicinsk utrustning. Sedan början av operationen […]

Trots 69 raketattacker direkt mot Kerem Shalom hålls övergången öppen

Sedan den 8 juli har 69 raketer skjutits direkt mot övergången Kerem Shalom som används för att föra in förnödenheter till civila palestinier. Man måste verkligen fråga sig vad Hamas vill uppnå genom detta handlande? 1 322 lastbilar med förnödenheter har passerat gränsen via Kerem Shalom. COGAT fortsätter att reparera infrastruktur i samarbete med internationella organisationer […]

24 juli: Trots terrorattacker passerade nästan 1000 lastbilar med förnödenheter Kerem Shalom

970 lastbilar passerade igår Kerem Shalom med 1 098 ton mat, 720 ton material för UNRWA, 37 ton jordbruksprodukter, 31 ton mediciner och medicinsk utrustning. 9 patienter behandlades på COGATs fältsjukhus och transporterades sedan vidare in i Israel för fortsatt behandling. 1 569 personer reste in i Israel från Gaza och 1 136 lämnade Israel för att ta […]

22 juli – Fältsjukhus vid Erez öppnat, 778 lastbilar med förnödenheter

Fältsjukhuset vid gränsövergången Erez har nu öppnat och tar emot patienter. Trots att Hamas försvårar för journalister att ta sig ut från Gaza tog sig 13 stycken ut via Erez igår. Totalt reste 1 524 personer in i Israel och 1 068 till Gaza. 778 lastbilar med förnödenheter till Gaza åkte genom gränsövergången Kerem Shalom. Över 3 […]

Flödet av förnödenheter genom Erez och Kerem Shalom fortsätter

  Flödet av förnödenheter till Gazas civila fortsätter som vanligt. Under gårdagen koordinerade COGAT arbetet under det tillfälliga eldupphör som rådde mellan klockan 10 och 15 lokal tid. Ett antal reperationer på infrastruktur för framför allt vatten- och elförsörjning genomfördes. Kerem Shalom tvingades tillfälligt stänga på grund av intensiv granatbeskjutning från Hamas. 1 112 personer […]

1 7 8 9