Politik

Inlägg relaterade till politik

En Kristen Fristad i Mellanöstern

Livet för de kristna minoriteterna i Mellanöstern har blivit allt värre under de senaste åren. Förföljelser, trakasserier och våld har ökat och livet blir allt svårare. Det finns däremot ett land, ungefär lika stort som Småland, i vilket utvecklingen har gått åt motsatta hållet. De kristna i Israel lever allt bättre och deras välstånd ökar […]

Jan Björklund besöker Israel

Israel har under det senaste året toppat flertalet rankinglistor vad det gäller, utbildning, innovation och forskning. Sverige har ständigt legat i närheten av Israel på dessa listor. Därför befinner sig nu Sveriges utbildningsminister och tillika folkpartiets partiledare Jan björklund i Israel för att undersöka möjligheter till ökat forskningssamarbete samt att lära sig mer om fredsprocessen. […]

Demokratier enas mot Iran

EU:s medlemsnationer, USA och flertalet andra nationer Har nu gått samman och intensifierat sanktionerna mot Iran. Detta med anledning av landets olagliga kärnvapenprogram. Trots att den Islamiska revolutionära staten hävdar att de enbart försöker framställa kärnkraft men IAEA, FN:s atomenergiorgan, har hittat många spår som tyder på att Iran är mycket nära att framställa en […]

Direkta förhandlingar – enda vägen framåt

Det internationella samfundet har länga manat till direkta förhandlingar utan förutsättningar. Under en längre tid har även Israel sällat sig till denna kör. trotts detta flackar palestinierna från alternativ till alternativ utan att något konstruktivt görs för att lösa konflikten. Det har nu gått tre månader sedan Mahmoud Abbas och Palestinska myndigheten gick till FN […]

Unikt Israel-palestinskt gemensamt miljöprojekt

Israel och Palestinska Myndigheten har dragit igång ett unikt gemensamt miljöprojekt, en miljöpark som är den första av sitt slag. Parken är ett resultat av samarbete mellan den palestinska staden Jenin på västbanken och den israeliska Gilboaregionen vilka har gått ihop för att rehabilitera Kishonfloden. Kishonfloden är en 70 kilometer lång ström som löper från […]

Israel sänker importskatt

Israel inledde det nya året med att import skatten på flertalet importvaror. Målet med sänkningen är att sänka levnadskostnaden för landets familjer. Enligt finansministeriet så kommer inte sänkningen att skada den inhemska produktionen då de varor som sänkningen gäller inte produceras i större utsträckning i Israel. Från och med den första januari så sänks importskatten […]

Omvärlden måste öka pressen på Iran

Att Iran är nära att ha en färdig atombomb råder det knappast längre några tvivel om. FN:s atomenergi-organ, IAEA, Har fastslagit att Irans kärnenergiprogram inte är av enbart fredligt slag. Likväl så står det klart att ett kärnvapenbestyckat Iran är ett hot mot alla nationer i världen, antingen via direkt hot om attack eller i […]

Demonisering för oss inte närmare fred

En viktig del av biståndsarbete är att bygga för framtiden och skapa långsiktiga lösningar. Detta gäller såväl nödhjälp och rekonstruktion som fredsbyggande. Det är också väldigt viktigt vad det gäller informationsarbete. En del av att nå fram till en hållbar fred i en långdragen konflikt är att förbereda befolkningen för fred. Om befolkningen fortfarande tror […]

Irans kärnvapenprogram är ett hot mot hela världen

På tisdagen släppte FN:s atomenergiorgan, IAEA, en rapport som fastslår att iran har ett hemligt kärnvapenprogram och är mycket nära att framställa en bomb. Hela rapporten återfinns i slutet av denna artikel. Det iranska kärnvapenprogrammet är en realitet. I den rapport som FN:s atomenergiorgan, IAEA släppte på tisdagen så finns det tydliga indikationer att Irans […]

Iran: En angelägenhet för hela världen

Iran har en lång historia av provokation, agitation och våldsidkande bakom sig. Deras senaste nukleära aspirationer är inte ett utfall av en ny policy utan snarare en upptrappning av deras tidigare hållning. Landets regim förtrycker sin egen befolkning, stödjer våldsamma regimer såsom den i Syrien och bistår terrorister med stöd. När Iranska mullor uttalar att […]

1 50 51 52 53 54 57