Chicago tittar på Israel när staden satsar på att attrahera nystartade IT-företag

Chicago, ”The Windy City”, är en stad som gärna hade sett att nystartade IT-företag bestämde sig för att basera sina amerikanska kontor i staden, istället för heta San Francisco och hippa New York.

Trots att Chicago har lika stort utbud av gedigna universitet, en välutbildad arbetskår och en enorm internationell flygplats, verkar det inte som att nystartade IT-företag är särskilt intresserade av att flytta dit.

En del av problematiken ligger i det att Chicago inte ligger i närheten av de stora amerikanska teknologiska universiteten. En annan del är att stadens ledare inte har satsat lika hårt på att attrahera start-up företag som till exempel New York har gjort. Det största problemet som Chicago står inför är att se till att integrera universitet, företag och den statliga sektorn för att locka dit företag, vilket har gjorts i Israel. En lokal entreprenör som heter Michael Sachs åkte till Israel för att studera hur landet lyckats så väl med denna typ av integration.

Israel har idag, per capita, den största mängden nystartade företag i världen och är på andra plats vid gäller start-up aktivitet i hela världen. Erel Margalit, som sitter i det israeliska parlamentet och är Israels stjärn-riskkapitalist, förklarar detta genom att säga att Chicago måste paketera om sina största tillgångar och försöka att marknadsföra dessa på ett annat sätt.

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*