Cykelbana ska locka turister

Cykling har de senaste åren blivit en populär sport i Israel. Karen Kajemat LeYisrael, KKL, världens äldsta miljöorganisation, planerar att utveckla cykelsporten i Israel. KKL har tidigare anlagt flera cykelleder för att uppmuntra cyklandet i Israel och nu har man bestämt sig för att bygga en 80 meter lånng cykelbana mitt i Negev-öknen, i staden Mitspe Ramon. Tanken är att banan ska bli en trevlig och attraktiv turistattraktion och samtidigt bidra till sysselsättning i området.

Projektet överensstämmer med KKLs målsättning att bidra till att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i Negev-öknen. Mitspe Ramon grundades som ett arbetsläger för vägarbetare. Staden har sedan dess blomstrat och idag bor här 5000 invånare och blivit ett centrum för turistaktivitet i öknen.

Det går att bidra till cykelbanen i Mistpe Ramon här.

Kort om KKL:
KKL, Keren Kajemet LeYisrael, KKL, grundades vid den 5:te sionistkongressen, under ledning av Theodor Herzl, i Basel i Schweiz, 1901. Idag finns organisationen representerad i ett 50-tal länder globalt. I Sverige har KKL haft verksamhet sedan 1930-talet. Man började plantera träd, dika ur träsk, anlägga vattenreservoarer och utveckla infrastrukturen. KKLs huvudsakliga verksamhetsområden idag är vegetation (trädplantering), vatten (reservoarer, vattenrening, vattenavsaltning och återställande av floder), infrastruktur, ekoturism, samhällsutveckling samt forskning. Dessutom arbetar KKL med brandbekämpning, jordbruksutveckling, utbildning och hjälp till utvecklingsländer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*