Dagens Nyheter: ”Hamas största fredshindret – öka trycket”

Dagens Nyheter skriver på ledarsidan om hur Hamas totalitära styre på Gazaremsan försätter befolkningen i en utsatt situation. Det beskrivs också att återuppbyggandet sker långsamt då betong har svårt att nå fram – samtidigt genomför dock Hamas och dess militära grenar övningar där man skjuter ut raketer över Medelhavet.

På DN:s ledarsida kunde vi igår bland annat läsa:

”Den svenska rödgröna regeringen, med Stefan Löfven och Margot Wallström i spetsen, slog kraftigt på trumman om sitt brådstörtade erkännande av Palestina i höstas. Tystare har det varit om Hamas pinande av människorna på Gaza. Det är inte lätt att hitta uttalanden där Wallström, eller för den delen Stefan Löfven, tar kraftigt avstånd från organisationens kvinnoförtryck, islamism, ymniga antisemitiska propaganda och allmänna skräckvälde.

Kanske skulle ett tydligare ställningstagande inverka alltför negativt på Sveriges allt annat överordnade utrikespolitiska mål, att bli invalt till FN:s säkerhetsråd? Eller är regeringen rädd att sprida islamofobi – en alltför vanlig ursäkt för att se mellan fingrarna med förtryck som utövas av muslimska despoter, trots att deras offer också är muslimer?

Det är för tidigt, och alldeles för optimistiskt, att tro att en demokratirörelse skulle kunna rubba Hamas makt över Gaza och luckra upp de totalitära och korrupta strukturerna inom hela den palestinska maktsfären.

Men om Sverige, vilket den rödgröna regeringen så ivrigt framhåller, ska vara en humanitär stormakt vore det lämpligt att uttrycka starkare stöd för alla former av demokratisering av de palestinska områdena.”

För hela artikeln – se Dagens Nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*