Danmarks kronprins besöker i dag Israel

Kronprins Fredrik Foto: Wikimedia commons

Kronprins Frederik Foto: Wikimedia commons

Danmarks kronprins Frederik besöker i dag Israel för att högtidlighålla att det är 70 år sedan det danska folkets aktioner som räddade livet på 7000 judar. Det är första gången på 900 år som en skandinavisk kunglighet besöker Israel.

Läs mer:

Danish Crown Prince’s visit commemorates rescue of Jews

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*