Debatt: Mänsklighetens framtid kommer att avgöras i Glasgow

Debatt: Mänsklighetens framtid kommer att avgöras i Glasgow

Just nu samlas världens ledare till en av de viktigaste internationella konferenserna i vår generation. Under själva konferensen kommer världsledarna att söka enas kring ett gemensamt avtal för de klimatmål och de strategier som skall kunna avvärja de mest skadliga effekterna av klimatförändringarna. COP2 är ett möte av stor betydelse, vissa skulle säga ett avgörande vägskäl.

Kan vi som är jordens invånare enas kring ett netto-mål för nollutsläpp senast 2050 så kan vi antagligen också undvika att överstiga uppvärmningströskeln på 1.5 grader Celsius. Därmed kommer vi att kunna undvika klimatkrisens mest allvarliga konsekvenser. Om man däremot inte kan enas om ett avtal, kommer vi att ta ett stort steg närmare de många typer av naturkatastrofer som är ett hot mot vår framtid.

Utmaningen är enorm men inte oöverstiglig: för första gången i människans historia krävs ansträngningar som engagerar alla internationella aktörer av betydelse, inklusive regeringar, den privata sektorn, civilsamhället, media, forskarvärlden men också religiösa ledare och andra. För första gången står ju också mänskligheten som helhet inför ett hot av tidigare aldrig skådad omfattning som kommer att ha stor påverkan under kommande generationer. Varje tänkbar ansträngning är därför av nöden för att klimatmötet i Glasgow skall bli en framgång och den väg skall väljas som leder till klimatsäkerhet och välstånd för alla jordens invånare.

I detta sammanhang krävs praktiska och billiga lösningar som snabbt kan implementeras i stor skala, för att kunna både minska utsläppen av växthusgaser och bygga ett uthålligt samhälle som svar på klimatkrisen. När det kommer till dessa ansträngningar utmärker sig Israel som ledande inom klimatinnovation med ett brett spektrum av företag och start-ups verksamma indom detta fält, vid sidan av stora investeringar inom forskning och utveckling. Sammantaget har dessa faktorer skapat ett fantastiskt ekosystem för innovationer som inkluderar över 1200 företag och start-ups. En sektor som dessutom är stadd i ständig tillväxt, enligt Israels första State of Climate Tech-rapport, för 2021. Det faktum att ca 10% of alla företag som startades inom hi-tech i Israel förra återfinns just inom fältet klimatinnovationer, är bara ett exempel på hur vitalt det israeliska start up-landskapet är.

Bredden på de lösningar Israel kan erbjuda är stor. Inom agrarsektorn talar vi om droppbevattning och precisionsjordbruk. När det sedan gäller vattenhantering och att förhindra vattenspill är det Israel som har världsrekordet med endast 3% av vattnet som går till spillo och 90% återvinningsgrad. Israel erbjuder också lösningar inom desalinering, effektiva energilösningar, återplantering av skog, hållbara transporter och rörlighet, utvecling av nya material, substitut för animaliskt protein som 3D-printat kött – ett fält där Israel är en global ledare –samt förhindrande av matspill pch många andra spännande fält.

Israel vill dela med sig av sitt know-how och samarbeta för att kunna implementera nämnda lösningar, som kan ge ett stort bidrag när det gåller att nå globala migrationsmål, bygga uthållighet i länder som redan kämpar med klimatutmaningarna och samtidigt nå FN:s mål för hållbar utveckling. Internationellt samarbete inom klimatinnovation är en fantastisk möjlighet att stärka ekonomin för alla och skapa nya sysselsättningsmöjligheter allt medan omsorg visas om natur, klimat och jordens ekologiska mångfald. Så låt oss arbeta tillsammans!

Förhoppingsvis skall klimatkonferensen i Glasgow bli en positiv vändpunkt för mänsklighetens framtid, något vi så väl behöver. Det är upp till oss alla om så skall ske.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*