Den glömda judiska flyktingfrågan

De judar som flydde eller fördrevs från den muslimska världen där de levat i tusentals år, långt före de muslimska eller arabiska invasionerna, uppgår till nära en miljon, varav 856 000 från arabvärlden, skriver Lisa Abramowicz.

År 2001 fanns endast cirka 5 000 judar kvar i hela arabvärlden. Över två tredjedelar av dessa judar hade flytt till Israel, där de och deras ättlingar nu utgör cirka hälften av befolkningen. De tillgångar som konfiskerades från de arabiska judarna uppgick för 50 år sedan till cirka en miljard USA-dollar. Idag kan beloppet antagligen femdubblas.
De palestinska araber som flydde eller fördrevs under det första israelisk-arabiska kriget 1948 uppgår till 720 000 enligt FN-siffror. En palestinsk flykting definierades som en arabisk person som bodde i mandatområdet Palestina två år innan stridigheterna började.
Ansvaret vilar tungt för båda flyktingproblemen på arabsidan, som började kriget 1947-48 efter FN:s beslut om delning av det brittiska mandatet Palestina i en arabisk och en judisk del.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*