Den internationella nyhetstäckningen och huvudnyheter under juli 2014

  1. Följande diagram visar de sex mest uppmärksammade nyheterna under juli i internationell press. Varje stapel representerar antal publicerade artiklar i varje ämne. Analysen är kvantitativ och bygger på en automatisk undersökning av 467 ledade nyhetskällor. Dow Jones FACTIVA-databas användes. Metoden som användes bestod av att använda specifika sökord och resultatet visas i det första diagrammet.
  2. Det andra diagrammet visar resultatet av en liknande sökordsbaserad sökning av de 20 ledande internationella tidningarna.

1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*