Den svenska ensidigheten vad gäller hur man ser på konflikten mellan palestinierna och Israel

Idag anordnar Utrikespolitiska institutet (UI) ett seminarium där kritik av Israel högst antagligen kommer att vara det dominerande. Trots detta kommer ingen att representera Israels perspektiv.

Ambassaden har tittat lite närmare på detta seminarium och vad som uppenbarligen saknas vid detta seminarium, det israeliska perspektivet. Det kommer fyra talare som alla är kritiska mot Israel. Det är omöjligt att ha ett seriöst och objektivt seminarium om ett så komplicerat ämne då en av huvudaktörerna helt saknas.

Ambassaden har naturligtvis hört av sig till UI för att framföra sin oro men inga ändringar har gjorts.

Det är tyvärr inte första gången vi ser detta förfarande i samband med evenemang anordnade av Utrikespolitiska institutet. Israel diskuteras ofta, men Israel representeras inte. Röster som är kritiska mot Israel bjuds in för att tala vid UI:s seminarier men israeliska röster eller den israeliska sidan av saken hörs aldrig.

Huvudtalare är den palestinska människorättsadvokaten Raji Sourani från Gazaremsan. Sourani har bland annat jämfört Israels premiärminister Benjamin Netanyahu med Usama bin Laden och talar om terrorism mot civila som ”legitimt motstånd”.

De tre andra som är inbjudna att tala och moderera seminariet är alla kritiska till Israel på ett eller annat sätt.

Det är oroande att ett respekterat politiskt forskningsinstitut, som dessutom är knutet till svenska utrikesdepartementet, endast ger utrymme till dem som kritiserar Israel och inte ens försöker bringa objektivitet till debatterna och seminarierna som handlar om denna komplicerade konflikt.

One Response to "Den svenska ensidigheten vad gäller hur man ser på konflikten mellan palestinierna och Israel"

  1. Martin  maj 20, 2016 at 13:20

    Och Annika Söder och Margot Wallström förväntar sig bli insläppta i Israel? Konstigt.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*