”Det finns två huvudorsaker till varför palestinier inte skriver på en varaktig och meningsfull överenskommelse med Israel”

Skrivet av Khaled Abu Toameh, en israelisk arab, muslim och en av världens främsta experter på den palestinska myndigheten och palestinier

”Det finns två huvudsakliga orsaker till varför palestinier inte skriver på en verklig och meningsfull överenskommelse med Israel – åtminstone inte inom överskådlig framtid.

Den första har att göra med den totala avsaknaden av utbildning för fred. Den andra är kopplad till frånvaron av en ledare som har befogenheten – eller modet – att ge sig ut på en så farofylld väg.

De amerikaner och européer som fortsätter prata om behovet att blåsa nytt liv i den avstannade fredsprocessen i Mellanöstern fortsätter att ignorera dessa två faktorer. De fortsätter att insistera att fred fortfarande är möjlig och att bollen är i Israels händer.

Amerikanerna och européerna misslyckas med att erkänna att för att kunna uppnå fred så måste ledarna förbereda sitt folk på kompromisser och tolerans.

Faktum är att det är fel att säga att de palestinska ledarna har misslyckats med att förbereda sitt folk på en fred med Israel. Istället borde man säga att det palestinska ledarskapet under lång tid har uppviglat sitt folk mot Israel till en sådan grad att i princip blivit omöjligt att tala om någon sorts kompromiss mellan israeler och palestinier.”

Läs mer här

Bild: ISGAP video screenshot via Gatestone Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*