Det ser bra ut för Israels ekonomi men utmaningar finns

 

Jag är övertygad om att ett nära ekonomiskt samarbete mellan våra länder är väldigt viktigt och att det otvivelaktigt kommer att gynna oss båda. Jag är säker på att det finns många potentiella affärsmöjligheter som bara väntar på att gott entreprenörskap och kreativitet förvandlar dem till något verkligt.

Israel har bibehållit en relativt stabil ekonomi under den globala finanskrisen men det betyder inte att det inte också finns utmaningar – det är nu vi måste få upp farten och sätta igång ekonomins kugghjul. Den goda nyheten är att mycket är upp till oss själva. Indikationer från USA tyder på återhämtning och tillsammans med positiva ekonomiska nyheter från de europeiska ekonomierna så ser det ut som om världen återvänder till ekonomisk tillväxt. Det är väldigt uppmuntrande och vi arbetar konstant med att säkerställa en stabil ekonomisk miljö som i sin tur leder till finansiell säkerhet och stabilitet. Många investerare som valt att investera i den israeliska ekonomin har förtroende för Israels ekonomiska styrka och kraft.

Precis som många marknader runt om i världen så står också Israel inför globala utmaningar där jobbskapande och ekonomisk tillväxt tillhör de främsta utmaningarna. Utbildning är det primära redskapet för att förbättra sysselsättningsgraden samt att öka kvaliteten och flexibiliteten hos de anställda. Detta har ett direkt samband med att minska sociala klyftor och öka den andel av befolkningen som gynnas av ekonomisk tillväxt. Utbildning skapar ett bredare sysselsättningssystem som täcker in breda delar av en integrerad ekonomi och som tillåter personer att nå sin fulla potential samtidigt som ekonomins produktion och lönsamhet ökar.

Under de kommande åren kommer vi att ge stöd till och stärka områden där vi har komparativa fördelar som high-tech och de teknologiintensiva industrier som gett Israel namnet ”Start-up Nation”. Dessa kommer även framöver att vara viktiga faktorer vad gäller att attrahera potentiella investerare och skapa ekonomisk tillväxt.

Israel är ett litet land med en fri marknad och exporten är viktig. Det är därför viktigt för Israel att vi ser positiva trender och vårt fokus kommer vara att stärka handel och ekonomiskt samarbete med de Skandinaviska länderna. Morgondagens utmaningar innebär att vi måste accelerera den ekonomiska tillväxten och jag tror att med en sund politik, och med ordning och reda i statsfinanserna, så kommer stabiliteten stärkas och därmed skapa goda möjligheter för investerare att lyckas och ta Israels ekonomi till nya höjder.

 

Naftali Bennet – Israels ekonomiminister

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*