Digital shekel? Israels centralbank förbereder handlingsplan

Digital shekel? Israels centralbank förbereder handlingsplan

Israels centralbank sade tidigare i maj att den förbereder en ”handlingsplan” för utfärdande av en digital shekel i händelse av att förutsättningar i framtiden utvecklas i sådan riktning som får centralbanken att tro att ”fördelarna med en sådan valuta överväger kostnaderna och potentiella risker”.

Läs mer om planerna på den digitala valutan på NoCamels

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*