Dödahavsrullarna på väg in i den digitala eran

Dataingenjörer och forskare håller på att bygga en digital arbetsmiljö för rullarna genom att skapa en virtuell miljö för att kunna pussla ihop de tusentals bitar fragment som hittats i grottorna i den judeiska öknen.

Det är ett helt nytt forskningsprojekt man ger sig in i när man försöker skapa en virtuell miljö för att kunna studera ett av de viktigaste fynden under 1900-talet. Det israeliska Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för att ta hand om de 2000 år gamla fragmenten, ges nu nya möjligheter. Den tekniska utvecklingen kommer att möjliggöra mer innovativa analyser och förståelse för dessa historiska manuskript.

Projektet finansieras av Deutsch-Israelische-Projektförderung som avsätter 1,6 miljoner euro. Tanken är att man skall utveckla verktyg som kan generera nya publikationer och digitala upplagor av Dödahavsrullarna.

Forskare har sedan 1950-talet arbetat med att försöka para ihop de olika fragmenten. De nya digitala verktygen kommer att underlätta arbetet då mjukvaran snabbare kan identifiera möjliga matchningar.

Läs mer här

Psalms Scroll containing Psalm 133

Psalmrullar som innehåller Psalm 133

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*