Egyptisk sfinx hittad i norra Israel

Delar av sfinxen Foto: Amnon Ben-Tor och doktor Sharon Zuckerman

Vid en arkeologisk utgrävning i Tel Hazor i norra Israel har man funnit delar av en egyptisk sfinx som möjligen kan kopplas samman med en egyptisk pyramidbyggarkonung.

Nya fynd av israeliska arkeologer tyder på att man funnit bevis för en forntida egyptisk ledare i norra Israel. Det är i samband med en utgrävning i Tel Hazor National Park som arkeologer från Hebreiska universitet funnit vad som antas vara delar av sfinx tillhörande en av de egyptiska faraonerna.

Sfinxen har antagligen fraktats till Tel Hazor från Egypten och mellan frambenen finns en inskription där man kan utläsa den egyptiska faraonen Mykerinos namn som härskade på 2500-talet f.Kr. Han uppförde den minsta av de kända pyramiderna vid Giza, Mykerinos pyramid.

Det är sannolikt att sfinxen fördes till platsen som en gåva till konungen av Hazor under den tid då området löd under egyptiskt styre. Anledningen till att det blev just Hazor har att göra med att det var den viktigaste staden i Levanten vid denna tid.

Hazor togs 2005 upp på UNECO:s världsarvslista och är en viktig biblisk stad i Israel (läs Josua 11:10). Det tros ha bott ungefär 20 000 personer i staden under 2000-talet f.Kr. Senare, under Salomons styre befästes staden ytterligare och den förstördes först 732 f.Kr av assyrierna.

Dokument som funnits i Hazor, Egypten och Irak bevisar att staden hade handelsförbindelser med både Egypten och Babylon.

Hebreiska universitetet påbörjade utgrävningarna vid Hazor i mitten av 1950-talet och de fortsatte fram till slutet av 1960-talet. Under 1990-talet startade nya utgrävningar av professor Amnon Ben-Tor som sedan fick sällskap av doktor Sharon Zuckerman. Den nuvarande utgrävningen leds av Shlomit Becher med stöd av Israel Exploration Society, israeliska riksantikvarieämbetet och Israel Nature and Parks Authority.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*