Ekonomiminister Naftali Bennett och finansminister Yair Lapid föreslår att skapa en nationell myndighet för teknologi och innovation.

Naftali Bennett: ”Det här är fantastiska nyheter för high-tech industrin och Israels ekonomi”.

Den 15 september godkände det socio-ekonomiska kabinettet ekonomiminister Naftali Bennett och finansminister Yair Lapids förslag om att etablera en nationell myndighet för teknologi och innovation som skall fungera som den verkställande enheten för Office of the Chief Scientist.

Myndigheten kommer att ha en hög kapacitet och flexibilitet för att främja teknologisk innovation ännu mer effektivt och i enlighet med marknaden. Målet är att uppmuntra tillväxt, öka produktionen och främja teknisk innovation inom den israeliska industrin.

Inrättandet av myndigheten stärker regeringens långsiktiga mål för high-tech industrin och stärker även Israels position som världsledande teknologination i en tid av ökad internationell konkurrens.

Målet med regeringens innovationpolicy är att inom ett decennium nå avgörande framgångar vilket bland annat innebär att uppmuntra tillväxt av företag, implementera teknologisk innovation inom traditionella områden som normalt sett inte är FoU-inriktade, stärka kapitalinfrastrukturen, forskning och arbetskraft, förbättra den offentliga sektorn genom innovation, öka arbetskraftsdeltagandet inom high-tech i sektorer som idag är underrepresenterade.

Innovation har blivit den israeliska marknadens huvudsakliga tillväxtmotor under de senaste decennierna en nationell stolthet.

 

Kommentarer:

Minister of Economy Naftali Bennett: ”The Socio-Economic Cabinet’s decision is tremendous news. The reform is a revolution in the Office of the Chief Scientist after twenty years. It will streamline procedures and provide a toolbox to increase Israeli innovation and subsequently, growth in the economy. Together with the Angels Law, this reform will greatly energize the Israeli hi-tech market.”

 

Minister of Finance Yair Lapid: ”Israel is the Start-Up Nation. It is our job to ensure that Israel continues to stand at the forefront of the international stage and to fuel this engine of innovation as the engine of growth in the Israeli economy. Our goal is not to increase the tax burden on citizens, but rather to generate catalysts of growth, one of which is the National Authority for Technological Innovation.”

 

Director-General of the Economy Ministry Amit Lang: ”The cabinet made a brave and visionary decision today that will ensure Israel remains at the forefront of global innovation. This reform requires the government to make even greater efforts to train personnel to be ready for the challenges we will have to face in the coming years. The unique structure of the authority, unparalleled in the government, was carried out with special attention to quick, effective and focused activity on the one hand and on the other, keeping in line with Ministry of Economy policies to advance innovation.”

 

Director-General of the Ministry of Finance, Yael Endorn: ”We have devised a strategic plan aimed at increasing government investment in innovation. The National Authority for Technological Innovation will help entrepreneurs leading innovation and implement the government’s goal of strengthening innovation thereby growing the Israeli economy.”

 

Chief Scientist at the Ministry of Economy, Avi Hasson: ”Today we bring an innovative model of a statutory authority capable of operating quickly and effectively according to industry needs. A system of checks and balances was established to maintain government goals for which the authority was established, but it will still be managed with speed, flexibility and innovation – at a standard suitable for the sophistication and innovation of the industry it serves. The Israeli hi-tech industry has reached significant achievements in the past twenty years. It has become one of the leading centers of innovation in the world and the economy’s main engine of growth. In recent years, a slowdown in the industry has become increasingly worrisome and therefore significant steps need to be taken in order to reenergize the industry’s growth. The goal of the Office of the Chief Scientist is maintaining and strengthening the leading position of the hi-tech industry in the face of increasing competition, and connecting other large segments of the economy to this engine of growth. This goal necessitates a significant policy shift and a move from one central mission of ‘creating’ industry – a mission that stood at the center of the office’s policy – to multiple missions which are more focused and demand tools which are client-oriented and mission-oriented.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*