Endast en person stod bakom återupplivandet av det uråldriga språket hebreiska

Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) var en journalist och författare med en vision om att förändra det gamla språket för att möta livets moderna behov i landet Israel. Han författade den första moderna hebreiska ordboken och blev redaktör för den första hebreiska dagstidningen. För eftervärlden är han känd som den som återupplivade det hebreiska språket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*