EU-stöd missbrukas av terrorister och är ett hinder för fred

 

Den palestinska myndigheten avvisar EU-krav på att sluta finansiera terrorister med EU-bidrag. Trots detta fortsätter överföringarna från EU till den palestinska myndigheten.

Den palestinska myndigheten ger varje månad generösa bidrag, även särskilda ”frisläppningsbidrag”, till terrorister som tidigare varit fängslade för mord. Som en del av förhandlingsprocessen med palestinierna har Israel hittills släppt 78 dömda mördare. Dessa tilldelas nu månatliga bidrag på upp till cirka 22 000 SEK samt enskilda summor på upp till 157 000 SEK.

Genom detta förfarande ger den palestinska myndigheten ekonomiska incitament till terrorism och man missbrukar utländskt ekonomiskt bistånd. Att offentligt belöna dömda mördare innebär ett officiellt godkännande av attacker mot civila israeler. Det är en ytterst övertygande form av uppvigling till våld och terrorism.

Det internationella samfundet borde fördöma detta missbruk av utländskt bistånd, ett bistånd som ges till förvaltningen av den palestinska myndigheten och för att främja fredlig samexistens med Israel

abbas4

Huvudpunkter:

  1. Den palestinska fånglagen: Den palestinska fånglagen reviderades i april 2010 av den palestinska myndigheten. Enligt den officiella tidningen Al-Hayat Al-Jadida får varje palestinsk fånge som avtjänar straff (i ett israeliskt fängelse) för terrorismrelaterade dåd en månadslön. I november 2013 utfärdade den palestinske premiärministern Rami Hamdallah ett dekret som ändrade lagen och introducerade ytterligare förmåner för frisläppta terrorister.
  2. Löner för fängslade terrorister: Den palestinska myndigheten betalar ut månadslöner till terrorister som avtjänar straff i israeliska fängelser. Dessa löner beräknas på antal år som fängslad. Effekten av detta blir att de som begått de värsta terrorbrotten även får högst lön. Det nuvarande systemet, som infördes under 2010, ger en minimilön på cirka 2 500 SEK. Summan ökar sedan till maxbeloppet på 22 000 SEK. Förutom lön så kompenserar även den palestinska myndigheten den dömdes familj och står för familjens levnadskostnader.
  3. Bidrag: Fångar dömda för terrorism och som suttit fängslade i ett till tre år i israeliskt fängelse får vid frisläppandet cirka 9 500 SEK. Denna summa växer sedan upp till cirka 188 000 SEK för de fångar som suttit fängslade i 30 år eller mer. De fångar som inte avtjänat straff för terrorism får inga bidrag. Trots att maxbeloppet på 188 000 SEK är den uppgift som rapporterats i palestinska medier har Nael Ghannam, direktör vid palestinska myndighetens ministerium för fångar, sagt att tidigare fångar som varit fängslade i minst 15 år tilldelas cirka 12 500 SEK för varje år de suttit fängslade upp till ett maxbelopp på 313 000 SEK. Det finns dock trovärdiga rapporter på åtminstone ett bidrag på cirka 376 000 SEK.
  4. Befordran: Sedan 2013 ”befordrar” den palestinska myndigheten dömda terrorister med civila eller militära titlar baserat på antalet år de suttit fängslade. Till exempel, de som avtjänat straff på 25 år eller längre tilldelas en militär grad motsvarande generalmajor i säkerhetsstyrkorna eller biträdande minister i palestinska myndigheten, både med en månadslön på cirka 25 000 SEK. De som suttit fängslade mellan 15 och 25 år får minst 17 500 SEK varje månad. Enligt den palestinska myndighetens statistiska centralbyrå är den genomsnittliga månadslönen för en palestinier på Västbanken ungefär 4 000 SEK.

Många av de nyligen frisläppta fångarna har tilldelats maxbelopp. I samband med att förhandlingarna mellan Israel och den palestinska myndigheten påbörjades den 30 juli 2013 gick Israel med på att frisläppa 104 terrorister som suttit fängslade sedan före Osloprocessen 1993. Alla har varit inblandade i terroristhandlingar. Istället för att fördöma deras handlingar har den palestinska myndigheten hyllat dem som hjältar och gjort dem till förebilder för yngre generationer.

abbas2

Här följer några exempel på terrorister som mottar belöningar:

 • Bland dem som mottar maxbeloppet återfinns Issa Abed Rabbo, som sköt ihjäl två unga studenter från Hebreiska universitetet, som var ute och vandrade nära Betlehem 1984. Förutom belöning och månadslön erbjöd den palestinska myndigheten att betala för hans bröllop.
 • Abu-Musa Atia, som använde en yxa för att mörda Isaac Rotenberg, en Förintelseöverlevare som lyckades fly från Sobibor.
 • Yusef Hazaa som mördade två israeliska lärare.
 • Sualha Husseini och Almajed Mahmed som knivmördade 24-årige Baruch Heizler och skadade tre unga kvinnor på en buss.

Den palestinska myndigheten är beroende av utländskt bistånd.  Detta bistånd, som stöder myndighetens budget, kan användas för att betala fängslade och frisläppta terrorister. Under 2012 betalade den palestinska myndigheten 470 miljoner SEK (75 miljoner USD) till fängslade terrorister och 489 miljoner SEK (78 miljoner USD) till avlidna terroristers familjer (inklusive självmordsbombare). Dessa belopp uppgår tillsammas till mer än 16% av de årliga utländska bidrag som tilldelas den palestinska myndigheten.

Enligt siffror från den palestinska myndighetens månatliga budgetrapporter överförde myndigheten under 2012 cirka 473 miljoner SEK till terrorister i israeliska fängelser och deras familjer. Beloppet motsvarar ungefär 9,6% av de utländska bidrag som den palestinska myndigheten får.

abbas3

Appendix  I:

Monthly Salaries According to the Length of Imprisonment

(Source: Al-Hayat Al-Jadida, 15 April 2011)

Length of Imprisonment

Monthly Salary

Up to 3 years NIS 1,400 ($400)
3-5 years NIS 2,000 ($570)
5-10 years NIS 4,000 ($1,142)
10-15 years NIS 6,000 ($1,714)
15-20 years NIS 7,000 ($2,000)
20-25 years NIS 8,000 ($2,286)
25-30 years NIS 10,000 ($2,857)
Over 30 years NIS 12,000 ($3,429)

 

Appendix II:

Grants to Released Prisoners

Time Spent in Prison

Amount paid in dollars

1 – 3 years $1,500
More than 3 years (and less than 5 years) $2,500
More than 5 years (and less than 8 years) $3,500
More than 8 years (and less than 11 years) $4,500
More than 11 years (and less than 15 years) $6,000
More than 15 years (and less than 18 years) $8,000
More than 18 years (and less than 21 years) $10,000
More than 21 years (and less than 25 years) $12,000
More than 25 years (and less than 30 years) $15,000
30 years and more $25,000

 

Appendix III:

Key for Promotion in Employee Grade and Military Rank

(Source: WAFA Palestinian News Agency, 12 December 2013)

Number of Years in Prison Civil Grade Military Rank
5-6 years Head of department First Lieutenant
6-8 years Director  (c) Captain
8-10 years Director (b) Major
10-15 years Director (a) Lieutenant Colonel + seniority
15-20 years Director General (A4) Colonel + seniority
20-25 years Assistant Undersecretary (A2) Brigadier General + seniority
25-30 years Undersecretary of Ministry Major General
30 years and more Minister Major General + seniority

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*