Europaparlamentariker Lars Adaktusson: ”EU-bistånd ska inte gå till antisemiter”

Europaparlamentarikern Lars Adaktusson skriver i Göteborg-Posten att ”EU-bistånd ska inte gå till antisemiter”.

Det finns åtskilliga exempel på EU-finansierade organisationer som motarbetar Israel och försämrar möjligheterna till dialog och fred. Nu måste tydliga riktlinjer för biståndet till för att hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper, skriver Lars Adaktusson (KD).

Exempel från artikeln:

Ett exempel är den koalition av tolv palestinska organisationer som med stöd av EU-bidrag arbetar för att EU i sina rådsslutsatser ska anta direkt antagonistiska förhållningssätt mot Israel. Dessa organisationer motsätter sig Israels rätt till säkra gränser och strävar efter att politiskt isolera landet i internationella sammanhang.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*