Europaparlamentarikern Lars Adaktusson: Märkning av israeliska varor motverkar sitt syfte

”Tusentals palestinska hushåll riskerar att förlora sin huvudsakliga inkomstkälla när produktionen hos israeliska företag dras ner”, skriver Lars Adaktusson.

EU-kommissionen har nu godkänt nya riktlinjer för märkning av varor som produceras på Västbanken och Golanhöjderna. De nya riktlinjerna innebär att företag i dessa områden måste märka produkter som kommer från israeliska bosättningar. Utan märkning stoppas möjligheterna till försäljning inom Europeiska unionen.

Försöken att komma åt israelisk handel har pågått under lång tid och är organiserade av direkt antiisraeliska intressen. Det är således följdriktigt att EU-kommissionens beslut om obligatorisk märkning nu i första hand applåderas i Ramallah, i stora delar av arabvärlden och i den europeiska vänstern vars avsky mot Israel är väl känd.

Läs hela artikeln på Lars Adaktussons blogg

Se även Adaktusson tala i parlamentet den 15 september om EU, Israel och fredsprocessen i Mellanöstern


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*