Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

Pressmeddelande från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:

”MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.”

Handelskammaren Sverige-Israels Trade Award 2014 gick till BLATRADEN AB som genom sitt delägarskap i Melodea Ltd. (Israel) intresserat Holmen AB att investera i företaget. Melodea har utvecklat ”Nano Crystalline Cellulose (NCC)”, vilken är baserad på utnyttjande av cellulosafibrer från slam som uppkommer i pappersmasseindustrin.

Handelskammarens Trade Award

For English click here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*