Fakta och statistik – Islam i Israel

”The State of Israel…will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions.”
–Israel’s Declaration of Independence, 1948

Religionsfrihet är en grundläggande värdering i den israeliska demokratin

 • I Israel bor det 1 454 000 muslimska medborgare som åtnjuter i alla avseenden lika politiska och medborgerliga fri- och rättigheter.
 • Hebreiska och arabiska är Israels två officiella språk
 • De flesta israeliska araber är muslimer och då huvudsakligen sunniter. Andra är shiiter, alawiter, sufier samt de som tillhör ahmadiyeh- eller shazaliyeh-rörelserna. Islam är den näst största religionen i Israel efter judendom.
 • Judar utgör 75,4 procent av befolkningen, muslimer 16,9 procent, kristna 2,1 procent, druser 1,7 procent. Resten av befolkningen identifierar sig på annat sätt.

 

Religionstillhörighet i Israel

 •    Israels muslimska befolkning har ungefär tiofaldigats sedan staten bildades. Från 1949 fram till idag har den vuxit från 156 000 till 1 454 000.
 Islam2 copy
Muslimsk befolkningstillväxt i Israel 1949-2016
Islam3
 • Det finns mer än 400 moskéer i Israel varav ungefär 73 stycken enbart i Jerusalem. Antalet moskéer har femdubblats sedan 1988 då det fanns 88 stycken i landet.
 • Ungefär 300 imamer och böneutropare får sina löner från den israeliska staten. Israel finansierar även arabiska skolor och många islamiska skolor och högskolor. Vid dessa skolor studeras islamiska studier och arabiska, men även den vanliga israeliska läroplanen följs.
 • Under 2015 godkände Israels regering en budget om 10-15 miljoner NIS för en femårsplan om att utveckla den arabiska sektorn i Israel.
 • Det muslimska samfundet har ett eget och unikt domstolsväsende som handhar giftermål och skilsmässor enligt islamisk lag.
 • Muslimer utgör en aktiv del det akademiska Israel med 26 000 studenter vid olika israeliska lärosäten. Under 2014 var ungefär 21 procent av universitetsstudenterna inskrivna vid prestigefyllda Technion – Israel Institute of Technology i Haifa.
 • Vissa muslimer tjänstgör även inom Israels försvarsmakt. Ungefär 1 700 muslimer var i aktiv tjänst 2015, de flesta från beduinstammar.
 • De flesta av Israels muslimska medborgare, ungefär 69 procent, bor i de norra delarna av landet i Haifa och i Galileen. Ungefär 20 procent bor i Jerusalem och 11 procent av Israels muslimer är beduiner som bor i de södra delarna, ofta nära Beersheva i Negevöknen.
 • Varje år dekorerar Jerusalems kommun staden inför den muslimska högtiden Ramadan. Man organiserar även ett antal festligheter och evenemang.
 • Kommun högtidlighåller Ramadan i en traditionell ceremoni där ett skott avlossas från en historisk kanon i Östra Jerusalem. Detta sker vid solens upp- och nedgång för att markerar början och slutet av den dagliga fastan.
 • Muslimer kan även ta ledigt under Ramadan och arbetet anpassas under fastemånaden. Även inom försvarsmakten anpassas muslimers träning under Ramadan.

2 Responses to "Fakta och statistik – Islam i Israel"

 1. karl  juni 17, 2016 at 10:22

  1 700 muslims are employed in IDF according to your statistics. Can you specify in what kind of work they are employed? Cleaning? Truck drivers?

  Svara
  • amb  juni 17, 2016 at 11:00

   They serve in all kinds of units, just like their Jewish colleagues. Everything from maintenance to combat units.

   Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*