Fallet om Khirbet Susiya

En internationell kampanj pågår nu mot Israel. Den gäller ett litet antal palestinska hus och andra byggnader i Susiya, i närheten av södra Hebronberget. Susiya ligger i område C på Västbanken. Israel har det fulla ansvaret för verkställandet av planerings- och zonindelningslagar i område C. Detta enligt långvariga avtal mellan Israel och den Palestinska myndigheten samt enligt Osloavtalen.

De byggnader som uppfördes olagligt och intill en gammal judisk arkeologisk plats är under pågående granskning av Israels Högsta domstol. Petitionärer i fallet är de påstådda ägarna av de olagliga byggnaderna.

I själva verket har bara ett par familjer bott där under 1980-talet och husen används endast säsongsmässigt, i motsats till palestinska påståenden att dessa byggnader har varit bebodda i årtionden.

Under årens lopp och medan utredningen pågick, har petitionärerna fortsatt att utöka sin olagliga bosättning genom att öka antalet byggnader till ett par dussin. De utnyttjade ett varningsbrev som tillfälligt hindrade Israel att riva de olagliga byggnaderna.

Den 4 maj 2015 avslog Högsta Domstolen att utfärda ett annat tillfälligt förbud som skulle förhindra rivningen. Domstolen konstaterade att framställarna hade valt att fortsätta bygga olagligt i strid med domstolsavgörandet som var avsett att underlätta prövningen av situationen i sin helhet, inklusive de israeliska myndigheternas handlingar.

Efter Högsta domstolens beslut i maj, har Israel beslutat att ta bort endast de byggnader som uppfördes i strid med domstolsavgöranden eller genom utnyttjandet av domstolsbeslutet. Israel har åtagit sig att inte riva de återstående olagliga byggnaderna innan Högsta domstolen fattar sitt beslut. Domstolen kommer att få höra argument från båda sidor i augusti 2015.

Även om framställarna förlorar målet, kommer de inte bli hemlösa. Israel erkänner deras traditionella livsstil och har föreslagit lösningar som är lämpliga för deras särskilda behov. De har erbjudits tomter med liknande eller ännu bättre kvalitet i ett närliggande område som överensstämmer med planerings- och zonindelningslagarna. Det kommer också att förbättra framställarnas livskvalitet, ge dem tillgång till infrastruktur och utbildningsmöjligheter som inte finns i deras nuvarande olagliga bosättningsort. Dessutom kommer de att få fortsätta samma jordbruksverksamhet på den mark som de gör anspråk på.

Källan: Israels MFA

Bilder: Susiya Tourism Center /Wikimedia commons /Ann Pack, Activestills.org

Mosaic floor at Susiya synagogue

Mosaikgolv i Susiya synagogan

Minnestavla i mosaik. Susiya synagogan

Minnestavla i mosaik. Susiya synagogan

Susiya synagogan

Susiya synagogan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*