Fatah glorifierar intifadan och utlovar mer terror

Fatah förhärligar den andra intfadan, det palestinska upproret, då över 1000 israeler mördades. Fatah ger dessutom löfte om mer terror.

Palestinan Media Watch, PMW, rapporterar att Fatahs underavdelning i Betlehem lagt upp bilden nedan med texten: ”en souvenir från Al-Aqsa-intifadan (även känd som den andra intifadan) – Al-Aqsa-martyrernas brigader, Betlehem”.

Över 1000 israeler, varav de flesta civila, mördades under det palestinska upproret, de flesta i självmordsbomber utförda Hamas och Fatas Al-Aqsa-martyrernas brigader. Al-Aqsa-martyrernas brigader anses av USA och EU att vara en terrororganisation . Bilden visar beväpnade och maskerade män, tillhörande Al-Aqsa-martyrernas brigader, klädda i svarta kläder, med palestinasjalar och Fatahs gula huvudband.

PMW har flertalet gånger rapporterat att Fatah fortsatt uppmuntrar till våld och vägrar lägga ned vapen. I samband med 100 års-jubiléet av Balfourdeklaration skrev Mahmoud Abbas rådgivare Sultan Abu Al-Einein på Facebook att ”det enda sättet att nå frihet och befrielse är motstånd mot ockupanten… det finns ingen heder för de svaga”.

Fatah uppmanar till fortsatt motstånd. I ett inlägg på Facebook den 2 november i år efterlyser Tawfiq Tirawi från Fatahs centralkommittée, Fatahs högsta styrande organ, fortsatt motstånd: ”Årsdagen av den olyckliga Balfourdeklarationen markerar 100 år av det koloniala brottet och det befrielsemotstånd som palestinerna har tvingats att genomdriva i hemlandet i hela Palestina och diasporan, och vår utsaga förblir densamma: ’Nej till ursäkt, nej till kompensation, och nej till kompromiss, hellre motstånd fram till flyktingarnas, statens och självbestämmandets återkomst.”

I deras terminologi är motstånd oftast en eufemism för våld och terror.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*