Fatahs guide till stenkastning för barn

Fatah la på Twitter upp följande bild av en ung pojke som slungar stenar tillsammans med en beskrivning av hur man bäst kastar stenar.
Texten, som översatts av Palestinian Media Watch, lyder:
”In order to hit the target, there are three conditions:
1. Stand stably and balance your legs, arms, and body well
2. Focus your gaze on the center of the target, and do not look at anything else
3. Keep the desired balance between your body and your weapon; you are the one that controls the weapon, and not the other way around
If you did not understand this, read it again, and if you still have not understood, here is an example picture for you”

Stenkastning mot bilar har orsakat hundratals skador och flertalet dödsfall, bland annat tre spädbarn som dött av stenar som kastats mot deras familjers bilar.

Palestinian Media Watch har vädjat till UNICEF att tydligt fördöma Fatahs rekrytering av barn till att utföra terrordåd. Att rekrytera barn i försök att döda andra och dessutom utsätta barnet själv förfara är en av de värsta formerna av utnyttjande av barn och måste få ett slut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*