Fatahs perspektiv: Israel är ett monster som dödar palestinska rebeller

Fatah hyllar terroristen Hussein Abayat och meddelar att hans och alla andra martyrers blod inte spillts förgäves.

Fatah utlovar fortsatt våld och dessutom fler terrorister. För varje ”rebell” som dödas av ”monstret” kommer tusen fler komma, rapporterar Palestinian Media Watch. Hussein Abayat mördade kallblodigt en israelisk medborgare och planerade flera terrorattacker under det andra palestinska upproret 2000-2005.

I en text på Facebook den 9 november 2017 skriver Fatahs Betlehem-avdelning: ”Det är 17 år sedan martyren och befälhavaren Hussein Abayats dödsdag. [..] Martyr Husseins blod och blodet från alla martyrer som idag skriver framtida historia kommer inte att vara förgäves. När monsteret dödar en rebell spruter tusen andra från marken.  Om vi dör kommer gravarna att kämpa ”

Över 1000 israeler, varav de flesta civila, mördades under det palestinska upproret. I terroristernas terminologi är motstånd en eufemism för terror. Vi har tidigare skrivit om hur Fatah hyllar terrorister och utlovar mer terror.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*