Fjellner: ”Minska biståndet till Palestina”

Det svenska mångmiljardbiståndet till Palestina måste omedelbart ses över och regeringens ensidiga skuldbeläggande av Israel upphöra, skriver Christofer Fjellner i Uppsala Nya Tidning.

”Den svenska regeringens stora engagemang för det palestinska statsbyggandet syftar enligt utsago till att Palestina ska bli en ”demokratisk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet”. Det är är en bra vision, problemet är bara att den har mycket lite med verkligheten att göra. Förutom Abbas hårresande uttalade häromdagen bedriver den Palestinska myndigheten, PA, en mycket tvivelaktig politik. Men det stannar inte vid ord utan omsätts i politisk handling.

Palestinsk lagstiftning ger terrordömda och deras familjer rätt till försörjning av palestinska myndigheter.

Granskningar visar att utbetalningarna uppgår till nästan tre miljarder kronor per år. Det är nästan dubbelt så mycket som det svenska biståndet över fyra år. Samtidigt används skolböcker som lär ut att palestinska barn ska döda judar och offra sig själva som martyrer för att driva judarna ur landet. Möjligheten att opponera sig är begränsad. Journalister får sin utrustning förstörd och trakasseras. Yttrandefriheten är strypt och kritiker fängslas och torteras.”

Läs artikeln i sin helhet på Uppsala Nya Tidning

Foto: Janwikifoto (http://politik.in2pic.com) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*