Fjellner: ”Regeringen måste släppa besattheten vid Israel”

Christofer Fjellner, eurpaparlamentariker för Moderaterna, skriver i Svenska Dagbladet om att Sverige bör skifta fokus i arbetet som ordförande i FN:s säkerhetsråd.

”Till trots av den ambitiösa agendan finns stora frågetecken. Ska Sverige ha en möjlighet att genomföra sina initiativ och bidra till det internationella samarbetet på ett meningsfullt sätt behöver regeringen skifta fokus.

Hittills har den nämligen ägnat en betydande del av tiden i säkerhetsrådet åt att kritisera Israel, snarare än att bry sig om de många långt mer akuta konflikterna runt i världen.

Israel är en demokrati belägen i en region av diktaturer och konflikter. Ett land där kvinnor åtnjuter samma rättigheter som män och sexuella minoriteter inte förtrycks. Ett land som är unikt i regionen med ett fungerande lagstyre och med mindre korruption än många europeiska länder. Ett land som Sverige borde jobba nära med i stället för fjärma sig från, vare sig det gäller FN eller andra fora.

Om Sverige vill vara en relevant aktör på den utrikespolitiska scenen på riktigt bör regeringen använda de sista sex månaderna i säkerhetsrådet till att annat än enfaldig kritik av Israel.”

Läs artikeln i sin helhet på Svenska Dagbladet

Foto: Janwikifoto

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*