FN antog 6 resolutioner om Israel, 0 om resten av världen

Finns det inga gränser till FN:s besatthet av Israel?

På en och samma dag antog FN 6 resolutioner om Israel, 0 om resten av världen.

På den 24 november 2015 antog FN:s generalförsamling 6 icke-bindande resolutioner, skrivna av palestinierna och Syrien, som endast kritiserar Israel, och inga resolutioner om Kina, Cuba, Ryssland, Saudi Arabien, ISIS, eller något annat land eller organisation i världen.

Detta är endast det senaste exemplet på FN:s särbehandling och besatthet av Israel.

För mer information läs rapporten av UNWatch här.

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachmans skrev en artikel om FN:s särbehandling av Israel 2015-08-07 i Upsala Nya Tidning, ”Sluta fördöma Israel”. Läs den här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*