FN välkomnar Hamas-anknutna PRC

FN har godkänt ackrediteringen för den London-baserade Palestinian Return Center. Detta är ett nederlag för Israel som hävdar att organisationen är knuten till Hamas och ”främjar terrorism.”

Centret, som hävdar att det forskar och övervakar ”frågor som rör de spridda palestinierna och deras rätt att återvända” har förnekat de israeliska anklagelserna. Israels vice FN-ambassadör David Roet sade före omröstningen att centrum ”inte är vad det påstår sig vara.”

Israel försökte få FN att anta en resolution för att stoppa PRCs ackreditering.

En israelisk Radiostation  rapporterar att 13 länder stödde Israels resolution mot PRC, bland annat USA, Tyskland och de flesta europeiska länder. Men resolutionen misslyckades eftersom 16 länder röstade emot resolutionen och 18 avstod från att rösta.

Israels representation vid FN motsatte sig PRCs ackreditering först i juni och sade  att gruppen främjar ”anti-israelisk propaganda i Europa” och är knuten till Hamas.

Som svar på dessa påståenden förnekade PRC någon alls anknytning till Hamas och sa att de skulle ”vidta rättsliga åtgärder” mot Israels ”nedsättande och skadliga anklagelser mot PRC.”

De begärde utrikesministeriet att ”omedelbart dra tillbaka sina nedsättande uttalanden” och krävde att Israel ska betala skadestånd och gå ut med en offentlig ursäkt. PRC gav Israel tid fram till 29 juli att svara innan de börjar med rättegången.

Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*