FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon besöker Jerusalem

FN:s generalsekreterare besöker Israel för sista gången i rollen som högsta chef för Förenta nationerna. Premiärminister Netanyahu tackade honom bland annat för att han under sitt förra besök 2013 sa att Israel måste behandlas jämlikt i FN.

Ban Ki-moon har uttryckt att Israel och det israeliska folket utsätts för partiskhet samt arbetat för att Palmerrapporten skulle färdigställas.

Netanyahu påpekade dock att målet om jämlik behandling av Israel fortfarande inte uppnåtts inom många av FN:s forum och aktiviteter: ”Ditt besök här sker samtidigt som FN:s råd för mänskliga rättigheter träffas. Och som alltid kommer rådet fördöma Israel, ett land som ger mer för att främja och skydda mänskliga rättigheter och liberala värderingar än något annat land i et bloddränkta Mellanöstern”.

Netanyahu fortsatte med att säga att: ”Vår progressiva demokrati har mött fler landspecifika resolutioner och fördömanden vid FN:s råd för mänskliga rättigheter än alla andra länder tillsammans. Jag anser att detta är ett enormt svek mot FN:s nobla mandat”.

Läsa hela Netanyahus tal här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*