FN:s Palmer Report bekräftar sjöblockadens laglighet

FN:s Palmer Report från 2011 säkerställer att Israels sjöblockad mot Gaza är i linje med internationell rätt.

 

Detta är ett utdrag från FN:s Palmer Report som utredde bordningen av fartyget Mavi Marmara i 2010:

”Israel har rätt till självförsvar mot väpnade attacker riktade mot dess territorium, trots den osäkra rättsliga ställningen av Gaza. Den israeliska rapporteringen till FN förklarar att sjöblockaden infördes i syfte att försvara Israels territorium och befolkning, och panelen accepterar att så var fallet.

Sjöblockaden var avsedd till att förhindra att vapen når Gaza och för att förhindra attacker från havet. I själva verket har det förekommit händelser där fartyg som transporterar vapen stoppades på väg till Gaza av de israeliska myndigheterna.

Under dessa omständigheter är sjöblockaden ett legitimt utövande av rätten till självförsvar. Även om en blockad per definition innebär en begränsning av all sjötrafik är panelen övertygad om att sjöblockaden är ett proportionerligt svar på det hot som Israel står inför.”

Den oberoende kommissionens uppdrag var att bedöma huruvida de åtgärder som vidtagits av Staten Israel hade varit förenliga med internationell rätt. Palmer rapporten lades fram på förfrågan från FN:s generalsekreterare.

Läs hela rapporten här.

 

Bildkälla: FN:s arkiv

One Response to "FN:s Palmer Report bekräftar sjöblockadens laglighet"

  1. peter schwarz  juli 3, 2015 at 09:46

    evry step, must be taken, to support and defend,Eretz,Israel, and for jews-worldwide in Diaspora.Amen.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*