Forbes listar världens tio bästa hälsoteknikföretag – hälften är israeliska

Hälsoteknik är relativt nytt men vinner nu mark också i Sverige och många landsting satsar inom området. Forbes gick nyligen igenom ett stort antal hälsoteknikföretag för att sätta ihop en lista med de tio bästa. När listan var klar och publicerades visade det sig att hälften av dem var israeliska.

ReWalk, uMove, Telesofia, Totali LLC och HelpAround har alla antingen utvecklats i Israel eller har delar av sin verksamhet där idag. Totali LLC är baserade i Texas men har största delen av sitt utvecklingsteam i Israel. Företaget arbetar inom vitt skiljda områden. ReWalk arbetar med exoskelett, en sorts protes som ligger som ett exteriört skelett. uMove är en mjukvara som kan följa ditt ansikte och dina ögon och som använts för spel och reklam men som nu även skall användas för hälsotekniska ändamål.

Läs mer om listan och företagen/startupen på följande sidor

Forbes: 10 Health Tech Companies Changing the World

Forbes names 10 best health companies, half are from Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*