Förhistorisk by länk mellan äldre och yngre stenåldern

En nyligen utgrävd by i Jordandalen ger oss större insikt i övergången mellan jägar-samlarsamhället och jordbrukssamhället, säger arkeologer från Hebreiska universitetet.

Arkeologer från Hebreiska universitetet i Jerusalem har nyligen grävt ut en förhistorisk by, ungefär 12 000 år gammal, i bördiga Jordandalen. Platsen som fått namnet NEG II ligger i Nahal Ein-Gev vid en bäck som rinner ut i Gennesaretsjön.

Ett antal olika utgrävningar har lett till ett stort antal fynd som till exempel mänskliga kvarlevor, flintverktyg, konstnärliga föremål, benverktyg och växtsamlingar. Det utgrävda området tyder på omfattande bebyggelse med kulturlager från 2,5 till 3 meter och platsen breder ut sig över ungefär 1200 kvadratmeter.

Bebyggelsen skiljer sig från andra från samma period i Israel. Fynden visar på kulturella särdrag som är typiska både för den äldre stenåldern, känd som paleolitikum, som den yngre stenålder, neolitikum.

Den äldre stenåldern är den tidigaste och längsta perioden i mänsklighetens historia. Slutet av denna period kännetecknas av övergången till bosättningar och domesticeringen av växter och djur som en del av ett tidigt jordbrukssamhälle under yngre stenåldern.

De byggnader man hittat representerar minst fyra olika perioder av bebyggelse och mångfalden av växtsamlingar tyder på att platsen var bördig och lämplig för bebyggelse. De tjocka kulturlager man funnit samt likformigheten hos olika typer av verktyg, bland annat av flinta, tyder på platsen befolkats av en liknande kulturell enhet under längre tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*