Försök att smuggla 15 ton svavelsyra till Gaza avslöjas av israeliska underrättelsetjänsten

Shin Bet och tullpersonal påträffade 15 ton svavelsyra på väg till Gaza förra veckan. Svavelsyra används för att producera sprängmedel.

Personal från Shin Bet undersökte en last som skulle bestå av 30 ton thinner (lösningsmedel för färg). En frän lukt från lasten gjorde israeliska tjänstemän misstänksamma. Hälften av lasten, 15 ton, visade sig vara svavelsyra som används för att producera explosiva ämnen. Lastbilen som fraktade svavelsyran stoppades vid gränsövergången Kerem Shalom.

Svavelsyra används bland annat vid framställning av nitroglycerin och TNT.

Bild: COGAT

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*