Första kvinnliga divisionschefen i israeliska flygvapnet

Första kvinnliga divisionschefen i israeliska flygvapnet

Israeliska flygvapnet har fått sin första kvinnliga divisionschef.

Så här skriver Israels ambassadör i Stockholm, Ilan Ben-Dov, på sin Facebook om utnämningen:

Finding ourselves in the Middle East, where women are underprivileged and humiliated, we are proud to live in a society where men and women are equal.

A few days ago, the Israeli Air Force appointed its first female flight squadron commander. I would like to congratulate her and wish her all the best!

Piloten – som av säkerhetsskäl endast hänvisas till med sin rang och första initial av namnet, Lt. Col. ”Gimel” – kommer att kommandera Nachshon Squadron, en enhet som ansvarar för spaningssflyg.

Läs mer på Times of Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*