Fort från Kung Davids tid har hittats i Israel

Fort från Kung Davids tid har hittats i Israel

Ett 3000 år gammalt befäst komplex från kung Davids tid har upptäckts av israeliska arkeologer på Golanhöjderna.

Det är troligt att fortet bemannades av Gesuriterna, som styrde området vid den tiden, och hade diplomatiska förbindelser med kung David.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*