Från Startup Nation till AI Nation

”Denna sektors vitala tecken är positiva” skriver IVC Research om israeliska startups verksamma inom artificiell intelligens, AI.

Mer än 1 200 AI-företag har etablerats i Israel sedan 2010; 79 procent av dem är fortfarande aktiva och 6 procent har förvärvats av andra bolag, rapporterar IVC Research, som tillägger att ”denna sektors vitala tecken är positiva”.

Exits (då ett företag förvärvas eller introduceras på börsen) var högre under första halvåret 2018 än under hela 2017, tillägger IVC.

Blandningen av AI-företag i Israel har också förändrats – särskilt under de senaste fyra åren.

AI-företag i Israel har traditionellt fokuserat på datorseende och det är här de flesta utvecklingsaktiviteterna har varit. Idag ser det dock annorlunda ut.

Läs mer på Israel21c.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*