Gästskribent: SIDA-pengar har gått till ungdomsklubb som hyllar terrorister

Om PGS och Sida vill vara seriösa biståndsaktörer bör de omgående ställa villkor på sina samarbetspartners som erhåller biståndsmedel. Ställer de svenska skattebetalarna fortsatt upp på att hundratusentals kronor av svenskt bistånd årligen skall fortsätta gå till Abu Dis Youth Clubs terrorglorifierande fotbollskultur? skriver Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel.

Nyligen var Palestinagrupperna(PGS) nere i det palestinska samhället Abu Dis på Västbanken och utvärderade sina långvariga biståndsprojekt där. Men om inte allt kom med i utvärderingen, så låt mig då komplettera bilden av ett av dessa biståndsprojekt. Abu Dis Youth Club är ett av PGS:s projekt som svenska biståndsmyndigheten Sida har beviljat över tre miljoner kronor till i bistånd sedan 2004. Klubben som PGS varit involverad i sedan 1999 erbjuder barn och ungdomar sportaktiviteter och PGS skriver på sin hemsida att klubben arbetar för att ungdomarna ska få en ”positiv och meningsfull framtid”.

Men Abu Dis Youth Club används inte bara för sport. Min research visar att Abu Dis Youth Club som sysselsätter runt 2000 barn och ungdomar präglas av en våldsbejakande kultur. En terrororganisation har till och med tillåtits använda klubben för att hålla möten i.

Vad är det som egentligen försiggår på Abu Dis Youth Club? För det första tränas ungdomarna inte bara i fredliga sporter som fotboll och bordtennis, utan även i kampsport som brottning, fäktning och karate. Sådana sporter förbereder ungdomarna för strid och inte för fred. För det andra anordnar Abu Dis Youth Club turneringar till terroristers och terrororganisationers ära. Ett sådant exempel är klubbens fotbollsturnering i december förra året döpt efter Al-Aqsa-martyrerna, Fatahs väpnade gren som ligger bakom flera terrordåd i Israel. Fatah har också i samarbete med Abu Dis Youth Club anordnat ”martyrprinsen Abu Jihads mästerskap” i fotboll till terroristen Abu Jihads ära. Fatah skriver på Facebook att ”lojalitet med martyrernas (terroristernas) blod” betonades under spelen. Fotbollslagen som Abu Dis Youth Club tränar är också de döpta efter palestinska terrorister. Under fotbollsturneringen i december uppträdde bland annat laget ”Sawahara-martyrerna” uppkallat efter de två terroristerna Ghassan och Uday Abu Jamal som i november 2014 stormade in i en synagoga och dödade fyra bedjande judar och en drusisk polis.

Andra fotbollslag Abu Dis Youth Club samlar är uppkallade efter terrorister som Abu Jihad som är ansvarig för 125 personers död och Khaled Nazzal som är ansvarig för en terrorattack som dödat 22 skolbarn och fem vuxna på en skola i israeliska staden Ma’alot. Vid en av turneringarna har också Abu Dis Youth Clubs egen terrorist och fotbollsspelare, Daoud Adwan, hyllats efter att han arresterats av Israel. Den israeliska säkerhetstjänsten Shin Beit avslöjade förra året att han ingick i en Hamascell som hade planer på att utföra en terrorattack i Jerusalem. En bild med unga fotbollsspelare som bär Adwans fotografi på sina fotbollströjor har publicerats på klubbens facebooksida efter att hans terrorkopplingar blev kända.

Abu Dis Youth Club har inte bara anordnat turneringar namngivna efter terrorister och samlat lokala fotbollslag som bär terroristers namn. Den Sida-finansierade ungdomsklubben har även tillåtit den av EU terrorklassade organisationen PFLP att hålla möten med våldsbejakande inslag. Uppgifterna om terrorglorifieringen, kopplingarna till terrorklassade politiska rörelser som PFLP och samarbeten med Fatah krossar den idylliska bilden av Abu Dis Youth Club som målas upp i nummer fyra av PGS tidskrift Palestina Nu från 2009 där man kan läsa att klubben ”försöker hålla de politiska organisationerna utanför verksamheten”.

Terrorglorifieringen i områden som kontrolleras av den Palestinska myndigheten har hittills fått pågå ganska ostört utan tydlig kritik från givarländer som Sverige, trots att det finns en medvetenhet här i Västvärlden om både judehatet och terrorglorifieringen i till exempel palestinsk media.

Resultatet av givarländernas uteblivna eller endast ljumma kritik mot våldsbejakande indoktrinering av palestinska barn och ungdomar är att våldsamma upplopp och palestinsk terrorism eskalerat och krupit ner i åldrarna.

Sport skulle kunna vara en förenande kraft för fred mellan barn och ungdomar i Israel och de palestinska områdena. Om PGS aktivt hade verkat för att styra Abu Dis Youth Club i en riktning för fredliga turneringar mellan israeliska och palestinska barn så hade jag tyckt att biståndet hade bidragit till en fredlig framtid för barnen och ungdomarna som drabbas hårt av mellanösternkonflikten på båda sidor. Men som sagt var några initiativ för att israeliska och palestinska barn ska kunna mötas och se varandra som människor har jag inte sett att PGS tagit.

Vill Sida och PGS verkligen förknippas med den här typen av verksamhet där terrorister som är ansvariga för terrorattentat hyllas? Varför har PGS inte satt stopp för det här sättet att döpa fotbollsturneringar och fotbollslag efter terrorister som är ansvariga för civilas död? Kräver inte uppgifterna om att klubben använts av PFLP att en transparent utredning görs om terrororganisationer använt ungdomsklubben som rekryteringsbas? Ställer de svenska skattebetalarna fortsatt upp på att hundratusentals kronor av svenskt bistånd årligen skall fortsätta gå till Abu Dis Youth Clubs terrorglorifierande fotbollskultur?

Om PGS och Sida vill vara seriösa biståndsaktörer bör de omgående ställa villkor på sina samarbetspartners som erhåller biståndsmedel. De konkreta villkoren för att Abu Dis Youth Club ska kunna få fortsatt bistånd bör vara att klubben genast upphör att anordna fotbollsturneringar uppkallade efter terrorister, omedelbart slutar att träna lag döpta efter terrorister och inte upplåter sina lokaler till terrororganisationers möten. Personligen anser jag dock att Abu Dis Youth Club förbrukat allt sitt förtroende och möjligheten att få svenskt bistånd genom sitt hyllande av terrorister.

 

Tobias Petersson,

ordförande för Perspektiv på Israel

5 Responses to "Gästskribent: SIDA-pengar har gått till ungdomsklubb som hyllar terrorister"

  1. Pingback: Hyllningar av palestinska terrorister på PGS:s ungdomsklubb i Abu Dis – TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

  2. Pingback: Palestinsk civilsamhällsorganisation forsätter hylla terrorister – får bistånd – TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

  3. Pingback: Nu får ni skärpa kontrollen Palestinagrupperna och Sida, bistånd går till fritidsgård som hyllar terrorism – TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

  4. Pingback: Palestinsk fritidsgård med svenskt bistånd hyllar unga terrorister – TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

  5. Pingback: Biståndsorganisationen Forum Syd struntade i anklagelser om biståndets terrorkopplingar | TOBIAS TANKAR & POLITISK RESEARCH

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*