Genomsnittslönen i Israel nu över 10 000 shekel

Den genomsnittliga lönen för arbetstagare i juli var 10,021 NIS (cirka 23,000 SEK) enligt Israels Statistiska centralbyrå. Den största ökningen har skett för dem som arbetar inom high-tech och fastigheter. Trenden med stigande löner håller därmed i sig. Löneökningen fluktuerar mellan månader och sektorer men ligger sedan februari mellan 1,7%-3,3%. Den högsta genomsnittslönen svarar IT- och kommunikationssektorn för och ligger på 19,297 NIS (cirka 44,000 SEK) per månad.

Läs mer på Globes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*