Guinness världsrekord vid Döda Havet står sig fortfarande

Det snart två år gamla världsrekordet står sig fortfarande och blir nog svårslaget. Tolv piloter från Israels ultralätta flygklubb flög, i november 2013, i en perfekt formation bestående av sex flygplan över Döda Havet på en höjd av 422 meter under havsnivån, vilket slog förra världsrekordet som var på 355 fot.

Rekordet leddes av överstelöjtnant Dan Shion som är pilot och före detta stridspilot i det israeliska flygvapnet. Efter att ha avslutat sin militärtjänst fortsatte han med flygningen som en hobby med ultralätta flygplan. Shion, en gammalmodig sionist, bestämde sig för att anta utmaningen att komma med i Guinness Rekordbok genom att slå det gamla rekordet i Israel.

För att kunna sätta ett nytt världsrekord var de tvungna att flyga i formation under än en minut på minst 355 fot under havsnivå. Formationsflygning är när ett flertal flygplan är geometriskt arrangerade och flyger tätt inpå varandra. Det kräver stor skicklighet från piloterna då även den allra minsta avvikelsen kan resultera i en ödesdigra följder.

Utöver de vanliga riskerna med att flyga på låg höjd, var det också en risk att flyga över Döda havet då det är svårt att flyga över vatten eftersom det förvränger synen och gör det svårt att bedöma höjd och avstånd från vattenytan.

En grupp piloter valdes ut från Israel Ultralight Association för att utföra den komplicerade flygningen, och alla förutom en av dem var erfarna stridspiloter.

Den 22 november 2013 kl. 07:30 flögs en formation med sex flygplan från flygklubben i Rishon Le Zion. Flygplan åtföljdes av ytterligare två plan med passagerare ombord som bestod av Omar Talmon, ordförande för Israels Civil Aviation Authority och certifierad domare av Guinness Världsrekord, inklusive två film-team i det andra flygplanet. Flygplanen som flög i formation utrustades med GPS som mätte höjden under flygningen.

Formationen utförde sin första flygning över Döda havet kl.08:45 på en höjd av 422 meter under havet och som varade i en minut. Då flygplanen bröt sin formation kunde dock inte domaren godkänna något rekord.

Formationen återvände en sista gång och då höll den  sig perfekt i en hel minut. Farten var 160km i timmen och höjden 422 meter under havsnivån.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*