Gulan Avci (FP) till kvinnokonferens i Israel

Gulan Avci, riksdagsledamot (FP) och ordförande för Liberala Kvinnor kommer att delta i den 29:e Internationella kvinnliga ledarskapskonferensen i Haifa, Israel.

Konferensen anordnas av MASHAV, Israels myndighet för internationellt utvecklingssamarbete, i samarbete med FN Women och FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Konferensen är ett forum för möte och dialog mellan globala ledare, med särskilt fokus på jämställdhet och kvinnors egenmakt. Konferensen väntas locka runt 60 nyckelfigurer inom politiska, ekonomiska och sociala områden.

Målet med konferensen är att ta upp frågor om jämställdhet, ekonomisk tillväxt och kvinnlig sysselsättning. Den andra kritiska punkten som kommer att tas upp på konferensen är kvinnors ekonomiska egenmakt.

Ambassadör Amina Mohammed är huvudtalare vid årets konferens. Hon är FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för post-2015 utvecklingsagendan.

Mer om konferensen läser du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*