Gummesson: Israel-robotar känsligt för regeringen

Israeliska Skyceptor är en billig och bra robot till Försvarsmaktens nya luftvärnssystem Patriot. Ändå har det valts bort, av politiska skäl. För Palestinavännen och försvarsministern Peter Hultqvist (S) är Israel en otänkbar partner i försvarsfrågor. Men vid nästa robotköp kan det bli svårt att undvika det alternativet. Det skriver Jonas Gummesson i Svenska Dagbladet.

Nedan följer ett utdrag ur artikeln:

”En hörnsten i Peter Hultqvists strategi har varit att teckna bilaterala försvarsavtal med länder i Sveriges närområde runt Östersjön. Det militära samarbetet har utökats även med Storbritannien och USA, och direkt med Nato genom värdlandsavtalet.

Kontakterna med Israel, militärt nära allierat med USA, har däremot varit obefintliga under Peter Hultqvists tid som försvarsminister.

Förklaringen är enkel: Hultqvist är Palestinavän i grunden, ett engagemang som sträcker sig tillbaka till SSU-tiden på 1970-talet. Det har varit styrande för hans agerande även under tiden i rikspolitiken.”

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*