Hamas: Hamasstyre på Västbanken kan förstöra Israel ”snabbare än någon kan föreställa sig”. Hamasledaren Haniyeh kan ta över makten från Abbas.

  • Al-Zahar: Om Hamas överförde vad man förfogar över i Gaza eller bara en liten del av det till Västbanken kan man förstöra Israel ”snabbare än någon kan föreställa sig”.
  • ”Vi kommer att bygga en Islamisk stat i Palestina, i hela Palestina.”
  • Ny opinionsundersökning visar att Hamasledaren Haniyeh skulle besegra Palestinska myndighetens president Abbas vid nyval i både Gaza och på Västbanken. Haniyeh fick 55% stöd mot Abbas 38%.

Det var i förra veckan som Mahmoud Al-Zahar, medlem i Hamas politiska byrå, uttalade att Hamas vill etablera en Islamisk stat i hela Palestina och som då alltså skulle ersätta Israel:

”Vissa har sagt att Hamas vill etablera ett Islamiskt Emirat i Gaza. Det kommer vi inte göra, men vi kommer att etablera en Islamisk stat i Palestina, i hela Palestina.” Al-Ayyam. 1 oktober 2014.

Al-Zahar sa vidare att om Hamas hade ett militärt fotfäste på Västbanken så som man har på Gazaremsan skulle de kunna förstöra Israel. Han hänvisade till ett eventuellt framtida krig mot Israel genom att citera en Sura från Koranen om ”det slutgiltiga löftet” som talar om att förstöra ”fienderna” och ”de kommer att utplåna alla de tillgångar ni förvärvat”. Sura 17:7 Israels barn

”Al-Zahar sa att om hans rörelse (Hamas) skulle ’föra över vad den har eller endast en liten del till Västbanken skulle de kunna avgöra striden om det sista löftet snabbare än någon kan föreställa sig’.”

Hans uttryck ”det slutgiltiga löftet” kommer från Koranens Sura 17:7: ”När det slutgiltiga löftet kom, kommer de att besegra er och gå in i templet i Jerusalem, precis som de gjorde första gången, och utplåna alla de tillgångar ni tagit över”. Genom att hänvisa till detta stycka i samband med Israel utlovar Hamas ett framtida utplåningskrig mot Israel.

En ny palestinsk opinionsundersökning visar också att Hamas har ett starkt stöd på Västbanken. Förra veckan konstaterade Palestinian Center for Policy and Research att om val skulle hållas mellan Hamasledaren Ismail Haniyeh och Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas skulle Haniyeh vinna med ett stöd av 55% jämfört mas Abbas 38%. Intressant att notera är att Haniyeh endast skulle vinna med siffrorna 50%-47% i Gaza . Haniyeh har alltså ett starkare stöd på Västbanken än i Gaza.

”If new presidential elections are held today and only two were nominated, Ismail Haniyeh [of Hamas] and Mahmoud Abbas, the former [Haniyeh] would win a majority of 55% (compared to 61% a month ago) and the latter 38% (compared to 32% a month ago). Votes for Abbas and Haniyeh are close in the Gaza Strip with the former receiving 47% and the latter 50%. In the West Bank, Abbas receives 33% and Haniyeh 57%.” [http://www.pcpsr.org/en/node/496, Sept. 29, 2014]

Följande är ett längre citat från rapporten om Al-Zahars uttalanden om att använda Västbanken för att utplåna Israel och etablera en Islamisk stat där Israel idag ligger.
Headline: ”Al-Zahar: The Hamas movement will build an Islamic state in all of Palestine”
”Hamas Political Bureau member Mahmoud Al-Zahar emphasized that Hamas would ’build an Islamic State in all of Palestine.’ During a ceremony for the relatives of policemen killed by the Israeli army in Gaza, Al-Zahar said: ’[Some] have said Hamas wants to create an Islamic emirate in Gaza. We won’t do that, but we will build an Islamic state in Palestine, all of Palestine.’ Al-Zahar said that if his movement were to ’transfer what it has or just a small part of it to the West Bank, we would be able to settle the battle of the final promise (an allusion to Sura 17:7 of the Quran) with a speed that no one can imagine.’
He continued by saying: ’We know exactly how to liberate the land of Palestine, and we know how to hit every inch of Palestine with our hands, brains, and money.’ Al-Zahar promised ’to protect the resistance project, including all its military, police, security and civilian wings.’
On the [issue of the] PA and the transfer of control of the Gaza Strip to the unity government, he said: ’They relinquished these positions, but we look out for our citizens and our homeland. In no way whatsoever will we allow anyone to harm the resistance project or the dignity of any citizen.'”

[Al-Ayyam, Oct. 1, 2014]

 

Är du intresserad av vad som sägs och skrivs i palestinsk media? Se Palestinian Media Watch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*