Hamas mildrar inte alls tonen mot Israel

Så trampar SVT och Aftonbladet i klaveret igen… Den 1 maj kunde vi på SVT Nyheter läsa att ”Hamas mildrar tonen mot Israel – den palestinska islamiströrelsen närmar sig ett erkännande av Israel och klipper banden till Muslimska brödraskapet”. Dagen efter, den 2 maj, publicerade Aftonbladet en ledare med rubriken ”Hamas har tagit ett litet steg mot fred”.

Faktum är dock att det politiska policydokument som Hamaschefen Khaled Meshaal presenterade i Qatar den första maj inte alls går emot Hamas grundstadgar som vill se Israel utraderat från kartan. Att det inte på något sätt ersätter Hamas stadgar bekräftades av en av Hamas mest seniora representanter Mahmoud al-Zahar den 10 maj.

Och även om man, likt Aftonbladet och SVT, anser att dokumentet mildrar tonen så uppmanar även det nya dokumentet till ”frigörelsen av det historiska Palestinska”, att väpnat motstånd ska användas för att nå detta mål och det erkänner inte heller Israels rätt att existera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*